ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΜΟΙ

Σε κάθε τελετή μπορούμε να αναλάβουμε τον ανθοστολισμό και να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον κατάλληλο.
Η οικογένεια μπορεί να επιλέξει μέσα από διάφορους στολισμούς που διαθέτουμε.
Αναλαμβάνουμε:
Άνθη Φέρετρου
Στολισμό Τελετής
Στεφάνια διαφόρων τύπων
Αποστολή & Κατάθεση Στεφανιών

ανθοστολισμοι-8

ανθοστολισμοι-7

ανθοστολισμοι-6

ανθοστολισμοι-4

ανθοστολισμοι-3

ανθοστολισμοι-2