ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

Σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα της 15ης Μαρτίου του 2006, η χώρα μας ακολούθησε τη νομοθεσία των υπολοίπων χωρών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποτέφρωση, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα για την καύση νεκρών ενός μεγάλου αριθμού ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτών που ζουν πλέον στη χώρα μας και δεν υπόκεινται στο έθιμο της ταφής λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Μπορείτε από εδώ athanasaki.gr/…/uploads/2016/10/nomos.pdf να κατεβάσετε το pdf με το Προεδρικό Διάταγμα για την αποτέφρωση των νεκρών.

Παράλληλα δύναται παρόμοια η επιλογή της μετά θανάτου αποτέφρωσης και σε ένα μέρος συμπολιτών μας οι οποίοι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους προτιμήσεις, επιθυμούν να την πραγματοποιήσουν.

Με βάση το περιεχόμενο του διατάγματος, άρθρα 1 και 2, «επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση. Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού».
αναλαμβάνουμε με ασφάλεια και συνέπεια την πλήρη διεξαγωγή αποτέφρωσης νεκρού εντός 24 ωρών από την ανάληψή της.

Η αποτέφρωση πραγματοποιείται πλέον στο κρεματόριο της Σόφιας στη Βουλγαρία, όπου διατίθεται η απαραίτητη υποδομή.

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%86%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-3

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%86%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-2

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%86%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7